21. In goede ouderdom


Categories :
Dit is deel [part not set] van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Methusalach leefde honderdzevenentachtig jaar, en verwekte Lamech.

En Methusalach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, zevenhonderdtweeëntachtig jaar;

en hij verwekte zonen en dochters.

Al de dagen van Methusalach waren negenhonderdnegenenzestig jaar; en hij stierf.

Genesis 5 : 25-27

Veel gezegden komen uit de Bijbel. ‘Zo oud als Methusalem’. En weet jij wat er bedoeld wordt met: ‘Na ons de zondvloed’? Methusalach is de oudste mens die ooit geleefd heeft, 969 jaar. Wij zouden zeggen: hij stierf in goede ouderdom. Werden de mensen écht zo oud als in de Bijbel staat? De Bijbel is het Woord van God. De vraag is niet of het waar is, maar wat het betekent. Psalm 31 zegt: mijn tijden zijn in Uw hand. En daar moeten we het ook laten (Handelingen 17:26).

In oude Babylonische lijsten van koningen die voor de zondvloed op de aarde regeerden staat dat sommigen tienduizenden jaren regeerden. Dat is dan weer overdreven, maar het geeft wel aan dat ze heel lang leefden. Als de Heere Jezus voor de tweede keer naar de aarde komt, zal het Vrederijk aanbreken. Duizend jaar zal het duren (Openbaring 20:4-6) en de mensen zullen weer heel oud worden. Als je dan honderd jaar bent, ben je nog jong. Lees Jesaja 65:17-25.

Methusalach betekent: als hij gestorven is, zal het gezonden worden. Henoch profeteerde daarmee dat de zondvloed zou komen als zijn zoon stierf. Dat is ook gebeurd. Methusalach stierf in het jaar dat de zondvloed kwam. Nee, hij stierf niet dóór de zondvloed. God laat rechtvaardigen niet omkomen als hij goddelozen straft. Dat kun je ook lezen in Genesis 18:23.

Acht betekent een nieuw begin. Maar het betekent ook dat je moet kiezen: maak jij dat nieuwe begin mee?

serie navigatie