Zeven


Categories :

Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

Genesis 2 : 2-3

Na gedane arbeid is het goed rusten. Daarom rustte God op de zevende dag. Het werk zat er op. Zijn schepping was voltooid. De zeven kom je in de hele Bijbel tegen. Er is geen nummer dat zo vaak gebruikt wordt als de zeven. Net als drie is ook zeven een volmaakt getal. 7=3+4. Je kunt zeggen dat zeven Gods aanwezigheid in onze wereld betekent. Met Zijn aanwezigheid is de wereld voltooid, compleet, perfect. Het Hebreeuwse woord sheva betekent zowel, zeven als ook volheid, compleet, én een eed. Abraham zet zeven lammeren apart als een bewijs (een eed) dat hij de put gegraven had. Die put heet dan ook Berseba: put van zeven, of put van de eed (Genesis 21:22-31).

De drie grote feesten (feest der ongezuurde broden, wekenfeest, loofhuttenfeest) duren zeven dagen. Dan moesten de Israëlieten naar Jeruzalem, de plaats waar God woonde. God wil graag dat we regelmatig bij Hem komen! Elk zevende jaar was een sabbatsjaar (Leviticus 25:1-4). Dan mocht het land niet bewerkt worden en de schulden moesten worden kwijtgescholden (Deuteronomium 15:1). Een slaaf moest het zevende jaar vrijgelaten worden. Zijn dienst zat er op (Exodus 21:1-3).

Zo zouden we nog heel veel voorbeelden uit de Bijbel kunnen geven. Nog eentje. Jezus sprak zeven kruiswoorden. Het zesde is: het is volbracht. Net zoals God in zes dagen alles geschapen heeft. Met het zevende kruiswoord legt Jezus zijn Geest in de handen van Zijn Vader. Die Geest werd met Pinksteren uitgestort op alle vlees (de mensheid). Zie je: zes + Eén maakt weer zeven.