Genesis

29. Noachs geloof

Dit is deel 30 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die …

Genesis

20. Genieten met God

Dit is deel 21 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. Genesis 5 : 21-24 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat …