Timotheüs

In de wolken!

Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. 1 Timotheüs 6 : 16 Waar woont God? Het standaard antwoord is: in de hemel. En dan weten we het niet …

Timotheüs

Een betrouwbare Boodschap (2)

Dit is een betrouwbaar woord. Want  als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. 2 Timotheüs …

Timotheüs

Een duurzame Boodschap

Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. 2 Timotheüs 2 : 9-10 Paulus zit gevangen in …

Timotheüs

De kern van de Boodschap

Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie 2 Timotheüs 2 : 8 Sommige herinneringen staan in ons geheugen gegrift. Soms kunnen geuren, muziek, of een oude foto een mooie herinnering weer levend maken. Weet je nog? Van toen? …

Timotheüs

De Geest van de Boodschap

Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. 2 Timotheüs 2 : 7 “Denk toch eens na voordat je wat doet.” Even tot tien tellen helpt je om je niet direct vanuit je emoties te reageren. Je hersenen krijgen dan de tijd …

Timotheüs

De kosten en baten van de Boodschap (3)

Lijd verdrukkingen De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. 2 Timothëus 3 : 3-6 Elke dat om 5.00 uur je bed uit om de koeien te melken. Tot middernacht doorwerken om het graan binnen te halen, voordat de regen valt. Boeren is hard werken. …

Timotheüs

De kosten en baten van de Boodschap (2)

Lijd verdrukkingen En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. 2 Timothëus 3 : 3-6 Sport! Dat is pas afzien. Dat wisten de Grieken wel. Lichamelijke oefening stond in hoog aanzien. Het was naast oorlogvoeren voor hen …

Timotheüs

De kosten en baten van de Boodschap (1)

Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de …

Timotheüs

De waarheid van de Boodschap

En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. 2 Timotheüs 3 : 2 Hoe weet je dat? Van wie heb je dat gehoord? Nieuwtjes verspreiden zich vaak razendsnel, en meestal klopt het al snel …

Timotheüs

De kracht van de Boodschap

U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. 2 Timotheüs 2 : 1 Dynamiet is springstof dat gebruikt wordt om rotsen op te blazen. Wat een kracht schuilt er in een klein beetje dynamiet! Net zoveel kracht schuilt er in genade. Het Griekse woord …