De kosten en baten van de Boodschap (2)


Categories :

Lijd verdrukkingen

En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen.

2 Timothëus 3 : 3-6

Sport! Dat is pas afzien. Dat wisten de Grieken wel. Lichamelijke oefening stond in hoog aanzien. Het was naast oorlogvoeren voor hen een manier om eer te behalen. Daarom kennen wij nu de Olympische Spelen.

Lance Armstrong won 7 keer de Tour de France. Totdat bleek dat ook hij doping gebruikte. Hij dacht te winnen, maar hield zich niet aan de regels. Hij moest zijn kransen inleveren. En hij kon niet zeggen: iedereen deed het. Je kunt alleen winnen als je eerlijk speelt. Je kunt ook alleen winnen als je meedoet. Je kunt niet aan de kant staan en toch winnen. Je moet er ook helemaal voor gaan.

Waarom gebruikt Paulus dit voorbeeld? Een gelovige ‘lijd ontberingen’ als een sporter. Paulus zegt: Fair play! Hoe kun je nu Jezus volgen en doping gebruiken? Ook al doet iedereen dat. Jezus vraagt een eerlijke houding van je; Hij vraagt dat je met hart en ziel meedoet. Dan moet je echt afzien. Hoe houdt je dit vol zonder versterkende middelen? Genade!

Wat levert het op? De krans! Winnaars worden omhangen of gekroond met een lauwerkrans. Er is geen sporter die een wedstrijd niet wil winnen. Lees maar 1 Korinthe 9:24-27. Iedereen loopt, maar één wint de prijs. Wij moeten zó lopen dat wij die prijs winnen.

Oefenen jezelf in godsvrucht. Play fair! Take it all!