1 Petrus

Acht

En Abraham besneed zijn zoon Izak, toen die acht dagen oud was, zoals God hem geboden had. Genesis 21 : 4 namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat …