Exodus

Het huis van mijn Vader (8)

Dit is deel 8 van 9 in de serie Vader's Huis

8. Het huis van de Vader is het goede adres Dan komen toe aan de tekst uit Joh. 14. Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik …

Mattheüs

Een lichtende wolk

2 En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. 3 En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. 4 Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij …

Mattheüs

Veertien

Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten. Mattheus 1 : 17 Als de Bijbel zo nadrukkelijk (drie keer!) het getal veertien in de stamboom van de …

Mattheüs

Twaalf

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Mattheüs 10 : 1 Jij bent twaalf jaar geweest. Hoog tijd om leiding te gaan geven! Waarschijnlijk vind je dit …

1 Johannes

Drie

Deze drie waren de zonen van Noach; en uit hen is heel de aarde bevolkt. Genesis 9 : 19 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van …

Mattheüs

Een stad op de berg

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Mattheus 5 : 14 Ook in Nederland waren er vroeger vrijsteden. Culemborg en Vianen waren bijvoorbeeld zulke plaatsen. Veel plaatsen met stadsrechten mochten ook zelf rechtspreken. Nu is dat niet meer …

Genesis

30. Noachs dagen – Gods tijd

Dit is deel 31 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat …