Een stad op de berg


Categories :

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.

Mattheus 5 : 14

Ook in Nederland waren er vroeger vrijsteden. Culemborg en Vianen waren bijvoorbeeld zulke plaatsen. Veel plaatsen met stadsrechten mochten ook zelf rechtspreken. Nu is dat niet meer zo. Maar toch kan er soms sprake zijn van een vrijplaats! Het komt voor dat vreemdelingen die uitgezet dreigen te worden, een kerk als wijkplaats opzoeken. Veelal laat de overheid dat ook toe totdat er een oplossing gevonden is.

De Heere Jezus zit op een berg. Hij geeft onderwijs aan de discipelen. Dit onderwijs noemen we de Bergrede, de grondwet van het Koninkrijk der hemelen. In dat Koninkrijk heerst recht en gerechtigheid! Daarom zegt Jezus bijvoorbeeld: Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid… (Matteus 5:6).

Na de zaligsprekingen zegt Hij nog meer. Hij noemt Zijn discipelen zout en licht. Zout gaat bederf tegen en licht laat de duisternis verdwijnen. Zó moet je in de wereld zijn. Een lichtpunt hang je hoog op, zodat het veel licht kan verspreiden. Weet je nog waar de vrijsteden lagen? Boven op een berg! Daar verwijst de Heere Jezus nu naar. Een stad boven op een berg. Een christen is als een vrijstad.

Wat betekent het concreet dat een gelovige een vrijstad is? Ik zal je wat vragen stellen:

  • Ben jij makkelijk te benaderen voor een ander in nood? Omdat jij gered bent?
  • Houd jij van de waarheid? Spreek je die? Omdat jou recht gedaan is door het bloed van Jezus?
  • Gun jij een ander het Leven? Omdat Jezus jouw leven is?