Jezus, de Weg, de Waarheid, en het Leven


Categories :

Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 14 : 6

Langs de kortste weg, de waarheid in de poort en het leven in de stad. Dát is Jezus Christus: de Weg, de Waarheid en het Leven. De Gezalfde Hogepriester. Zie je hoe het Oude en Nieuwe Testament één geheel zijn?!

Jezus zei ook niet: Ik kom jullie iets nieuws vertellen. Nee, van de wet (dat zijn de vijf boeken van Mozes) doe Ik geen jota of tittel [1] af, totdat alles is gebeurd (Matteus 5:18). Ik ben gekomen om de wet te vervullen, dat wil zeggen: volledig te maken. Mozes heeft het over de letter van de wet. Ik spreek jullie van de geest van wet. Het gaat niet om je hoofd, maar om je hart. Lees maar eens wat Jezus zegt in Mattheus 5:21-48. Wie is er niet schuldig? Bewust of onbewust! Wij hebben daarom vergeving nodig. Bloed van het altaar. Leven door de dood van de Hogepriester.

Jezus Christus is de Weg, de Waarheid, en het Leven. De enige Wijkplaats. Weet je wanneer Jezus dit zei? Vlak voor Zijn dood. Toen vertelde Hij aan Zijn discipelen dat het huis van Zijn Vader vele woningen heeft. Dat Hij daarheen ging om hen een plaats te bereiden. In het beloofde land, het hemelse Kanaän komen geen schuldige mensen. Voor hen is verzoening gedaan door de dood van de Hogepriester. Als iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel (2 Korinthe 5:17). Jij?



[1] Een tittel is als het puntje op de i. Een jota is de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet. Bij het overschrijven van de Wet mag het kleinste teken niet ontbreken.