Goede moed: een liefdesgeschiedenis

Toen gaf Kaleb haar hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. Richteren 1 : 14-15 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. Openbaring 21 :7 We zagen vader Kaleb met zijn onverwoestbaar geloof in de belofte en kracht van God. Kaleb laat ons de hemelse Vader zien die graag ziet dat zijn kinderen in Zijn weg wandelen, sterk en vol goede moed. Een Vader die geëerd wordt als Zijn kinderen

De moed van Achsa: het water

En het gebeurde, toen zij bij hem kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Toen zij van de ezel afsprong, zei Kaleb tegen haar: Wat is er met je? Daarop zei zij tegen hem: Geef mij een zegen. Omdat u mij een dor stuk land gegeven hebt, geef mij dan ook waterbronnen. Toen gaf Kaleb haar hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. Richteren 1 : 14-15 Waar vraagt Achsa om? Om een zegen. Wat is

De moed van Achsa: de vraag

En het gebeurde, toen zij bij hem kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Toen zij van de ezel afsprong, zei Kaleb tegen haar: Wat is er met je? Daarop zei zij tegen hem: Geef mij een zegen. Omdat u mij een dor stuk land gegeven hebt, geef mij dan ook waterbronnen. Toen gaf Kaleb haar hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. Richteren 1 : 14-15 Bij haar vader Kaleb aangekomen, springt zij van de

De moed van Achsa: de ezel

En het gebeurde, toen zij bij hem kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Toen zij van de ezel afsprong, zei Kaleb tegen haar: Wat is er met je? Daarop zei zij tegen hem: Geef mij een zegen. Omdat u mij een dor stuk land gegeven hebt, geef mij dan ook waterbronnen. Toen gaf Kaleb haar hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. Richteren 1 : 14-15   Gunde Kaleb zijn dochter en schoonzoon niet meer

De moed van Achsa: dor land

En het gebeurde, toen zij bij hem kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Toen zij van de ezel afsprong, zei Kaleb tegen haar: Wat is er met je? Daarop zei zij tegen hem: Geef mij een zegen. Omdat u mij een dor stuk land gegeven hebt, geef mij dan ook waterbronnen. Toen gaf Kaleb haar hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. Richteren 1 : 14 Achsa en Othniël overleggen. Het laat haar bereidheid zien

Goede moed van Othniël: bemiddelaar

Othniël, de zoon van Kenaz, de broer van Kaleb, die jonger was dan hij, nam de stad in en hij gaf Achsa, zijn dochter, tot vrouw. En het gebeurde, toen zij bij hem kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Richteren 1:13-14a   Bij een bruid hoort ook een bruidsschat. Het was gebruikelijk om voor de bruid een prijs aan haar vader te betalen. Deze bruidsprijs werd dan aan de man teruggegeven als een

Goede moed van Othniël: de bruidegom

Othniël, de zoon van Kenaz, de broer van Kaleb, die jonger was dan hij, nam de stad in en hij gaf Achsa, zijn dochter, tot vrouw. Richteren 1:13   Het leest als een soort sprookje, maar dan wel alleen de samenvatting. Kaleb heeft een jongere broer, Kenaz (Jager). Kenaz heeft een zoon, Othniël. Zijn naam is veelbetekenend: Leeuw van God. Mooi is dat vader Kenaz die zijn zoon deze naam mee geeft. Heeft hij ooit op leeuwen gejaagd? Is hij

Goede moed van Kaleb: de bruid

En daarvandaan trok hij op tegen de inwoners van Debir. De naam van Debir was vroeger Kirjath-Sefer. En Kaleb zei: Wie Kirjath-Sefer zal verslaan en het zal innemen, die zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Richteren 1:11-12 Kaleb heeft een dochter, Achsa. Zij is een vrouw in de huwbare leeftijd. Hoe oud ze is, staat er niet bij, maar ik denk niet dat ze een soort oude vrijster is geweest. Haar naam betekent Enkelband, of Zich versieren. Kreeg

Goede moed van Kaleb: onoverwinnelijk

En daarvandaan trok hij op tegen de inwoners van Debir. De naam van Debir was vroeger Kirjath-Sefer. En Kaleb zei: Wie Kirjath-Sefer zal verslaan en het zal innemen, die zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Richteren 1:11-12 “Ik heb de wereld overwonnen.” Wat bedoelde de Heere Jezus met de wereld? De wereld, dat zijn Kirjath-Arba en Kirjath-Sefer! De stad van de koning en de stad van de cultuur. Vanzelfsprekend werd Kirjath-Sefer goed bewaakt. Met de bewoners van het

« Older Entries