Ik weet waar je woont. Een witte steen

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent, dan wie hem ontvangt. Openbaring 2  : 12-17 De overwinnaars krijgen ook een witte steen. In die dagen kreeg een veroordeelde een zwarte steen en wie vrijgesproken werd kreeg een witte steen. Overwinnaars zijn vrijgesproken. Dat

Ik weet waar je woont. Verborgen manna

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent, dan wie hem ontvangt. Openbaring 2  : 12-17 Wie vasthoudt aan de Naam, wie het geloof niet verloochend, wie standvastig blijft in de leer, die is ook een overwinnaar. En aan de overwinnaars in de gemeente

Ik weet waar je woont. Bekeer je!

Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond. Openbaring 2  : 12-17 Duidelijker kan het niet. Bekeer je van de leer van Bileam en van de Nicolaïeten. Wat moet je daarvoor doen? Wat moet je daarvoor laten? Ja, het zou wel gemakkelijk zijn als je lijstje had van wat je wel en wat je niet mag. Maar dan kan je precies de verkeerde kant

Ik weet waar je woont. De leer van de Nicolaïeten

Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond. Openbaring 2  : 12-17 Een tweede verzoeking was de leer van de Nikolaïeten. De Nikolaïeten vonden geloof niet zo belangrijk. Volgens hen ging het om kennis. Liefst om geheime kennis, alleen bestemd voor mensen die lid zijn van

Ik weet waar je woont. De leer van Bileam

Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, de Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, op dat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Openbaring 2  : 12-17 Toch kwamen er ook scheuren in de standvastigheid van de gemeente. Christus zegt dat Hij wel wat te bespreken heeft. Daar moeten we dus niet te makkelijk over heen stappen. Alsof Jezus zegt: O ja,

Ik weet waar je woont. Gedood

U houdt vast aan Mijn Naam en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont. Openbaring 2  : 12-17 Dat vasthouden aan de Naam van Christus werd de gemeente van Pergamus niet in dank afgenomen. In de stad waar de dood niet toegestaan is, wordt Antipas, de trouwe getuige, gedood. En God kent zijn naam. Antipas. Waarschijnlijk was Antipas de voorganger

Ik weet waar je woont. Niet verloochenen

U houdt vast aan Mijn Naam en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont. Openbaring 2  : 12-17 Standvastig was de gemeente van Pergamus wel. U houdt vast aan Mijn Naam. Vasthouden wil zeggen dat je niet loslaat. Dan ben je krachtig. Wat je vasthoudt, is ook van jou. Vasthouden wil ook zeggen: machtig zijn. Hoe kun je standvastig zijn?

Ik weet waar je woont. Vasthouden

U houdt vast aan Mijn Naam en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont. Openbaring 2  : 12-17 Standvastig was de gemeente van Pergamus wel. U houdt vast aan Mijn Naam. Vasthouden wil zeggen dat je niet loslaat. Dan ben je krachtig. Wat je vasthoudt, is ook van jou. Vasthouden wil ook zeggen: machtig zijn. Hoe kun je standvastig zijn?

Ik weet waar je woont. De troon

Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. Openbaringen 2 : 12-17 De troon van de satan. Een troon ziet op de stoel van de heer des huizes. Dus de satan is de heer en meester in Pergamus. Het is zijn gebied. Ook Kirjath-Sefer was de woonplaats van de satan. Othniël kon zeggen: ik heb de wereld overwonnen! Maar als Christus de wereld overwonnen heeft, hoe kan het dan dat de

Ik weet waar je woont. Uw werken

En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft: Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. Openbaringen 2 : 12-17 Pater Frans was priester in de Syrische stad Homs. Ondanks verschillende waarschuwingen weigerde hij de stad te verlaten. Hij gaf onderwijs en zorgde voor de zwakkeren. Zolang er nog christenen in de stad woonden, wilde hij daar blijven. Op 7

« Older Entries