Exodus

Het huis van mijn Vader (8)

Dit is deel 8 van 9 in de serie Vader's Huis

8. Het huis van de Vader is het goede adres Dan komen toe aan de tekst uit Joh. 14. Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik …

1 Samuël

Het Huis van mijn Vader (3)

Dit is deel 3 van 9 in de serie Vader's Huis

In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen. Jeshua voer op naar de hemel. En Hij zit daar niet stil, maar Hij bereidt ons een plaats. Wat bedoelt Jeshua met het huis van Zijn Vader? Waarom zijn daar veel woningen? En wat betekent dat ‘een plaats bereiden’? In deze studie onderzoeken we wat de Schrift zegt over het huis van de vader.

Exodus

Zichtbaarheid

Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vervulde. Telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken …

Exodus

De Naam

Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit. 6 Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, … Exodus 34 : 5-6 Veertig dagen …

Exodus

Majestueus spreken

En de HEERE zei tegen Mozes: Zie, Ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer Ik tot u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de HEERE bekend. Exodus 19 …

Exodus

Heerlijkheid

Daarna zei Mozes tegen Aäron: Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Kom naar voren, voor het aangezicht van de HEERE, want Hij heeft uw gemor gehoord. 10 Terwijl Aäron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerden, gebeurde het dat, zie, …

Exodus

Licht & Leiding

De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hen de weg te wijzen, en ’s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Exodus 13 : 21 Ordelijk waren de Israëlieten Egypteland uitgetrokken (Exodus 12:51; 13:18). De sterke …

Exodus

Elf

Ook moet u kleden van geitenhaar maken voor een tent over de tabernakel: elf tentkleden moet u daarvan maken. De lengte van één tentkleed moet dertig el zijn, en de breedte van het tentkleed vier el: de elf tentkleden moeten eenzelfde afmeting hebben. En u moet vijf van de tentkleden …

Exodus

Ver-tellen

Ik zal de werken van de HEERE vertellen Psalm 118 : 17 Opdat men Mijn Naam verkondige (=vertellen) op de hele aarde. Exodus 9 : 16 Je wilt iets voor elkaar krijgen. Daarom verzin je allerlei redenen waarom je het belangrijk vindt. Alle argumenten tellen mee om je doel te …

Exodus

De eerste plaats, de zevende vrijstad

12 Wie iemand zó slaat dat hij sterft, moet zeker gedood worden. 13 Maar voor het geval dat hij het er niet op toelegde, maar God het zijn hand liet overkomen, zal Ik voor een plaats voor u zorgen waar hij naartoe kan vluchten. 14 Maar wanneer iemand moedwillig tegen …