Zichtbaarheid


Categories :

Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vervulde.

Telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op tijdens al hun tochten. Maar als de wolk niet opsteeg, braken zij niet op, tot op de dag dat hij opsteeg. Want de wolk van de HEERE was overdag op de tabernakel, en ’s nachts was er een vuur in, voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten.

Exodus 40 : 34-38

Elk huis heeft een huisnummer. Meestal tref je ook een naambordje bij de deur. Zo is zichtbaar wie waar woont. Je weet alleen niet of iemand ook echt thuis is!

Ook God heeft een woning. Mozes heeft de ‘bouwtekeningen’ van de Tabernakel meegekregen toen hij bij God op de berg was. Het wordt de Tent van ontmoeting genoemd. Want God wil niet alleen maar ergens in de lucht als een wolk zijn. Nee, Hij wil heel persoonlijk bij de mensen wonen. Midden tussen Zijn volk Israël, zodat zij Hem kunnen ontmoeten. Ja, Hij roept hen zelfs bij Zich. Want het Hebreeuwse woord voor ontmoeten wordt ook vertaald met feestdagen of vastgestelde tijden. Dus het huis van God is bedoeld om op vaste tijden bij Hem feest te vieren!

Hoe weten we dat God thuis is? Dat zien we aan de wolk. Bij de Sinaï maakt het volk de Tent gereed volgens de aanwijzingen die Mozes gekregen had. Eindelijk is het grote moment daar. God neemt Zijn intrek in de nieuwe woning. Het is voor iedereen zichtbaar. De wolk omhulde de Tent en de heerlijkheid van de Heere vervulde de Tabernakel. De Israëlieten hoefden zich in het vervolg niet af te vragen of de Heere thuis was. Dat zagen ze aan de wolk.

Heb je sombere gedachten? Is het bewolkt weer in je leven? Bedenk dan dat wolken de heerlijkheid van God zichtbaar maken. Je kunt altijd aankloppen bij de Heer. Op vaste tijden en gewoon tussendoor.