1 Johannes

Drie

Deze drie waren de zonen van Noach; en uit hen is heel de aarde bevolkt. Genesis 9 : 19 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van …