Drie


Deze drie waren de zonen van Noach; en uit hen is heel de aarde bevolkt.

Genesis 9 : 19

Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.

Mattheus 12 : 40

Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.

En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één.

1 Johannes 5 : 7-8

  • Driemaal is scheepsrecht.
  •  Al het goede komt in drievoud.
  •  Ik tel tot drie en dan…

Drie is het getal van de volheid. Het wordt ook wel het Goddelijk getal genoemd. Eén is een punt. Twee is een lijn. Maar drie punten zijn genoeg om ruimte te omvatten: een driehoek. Lengte, breedte en hoogte zijn voldoende om elk punt in de ruimte te omschrijven.

Als je er op let, kom je het getal drie overal tegen. Hetzij letterlijk, hetzij omdat iets in drieën of drie keer komt. Kijk maar naar de Bijbelteksten hierboven. Noach had drie zonen. Dat was genoeg om de hele aarde te bevolken. Drie dagen en nachten zat Jona in de buik van de vis, en zo was ook de Heere Jezus drie dagen en nachten in de dood. Petrus verloochende drie keer de Heere Jezus, en de Jezus vroeg hem drie keer: heb je Mij lief?

Bij de mond van twee of drie getuigen zal elk woord bestaan, d.w.z. waarheid zijn (Mattheus 18:16). Johannes zegt dat ook. Drie getuigen zijn er in de hemel en drie op de aarde. Een dubbel getuigenis! Waarvan? Dat Jezus Christus de Zoon van God is en Hij is gekomen naar onze wereld. Maar God is toch Eén? Dat ook. Maar Hij is ook Drie: Vader, Zoon (het Woord), en Heilige Geest. Moeilijk te begrijpen, hè?! Geloof maar: heel de volheid van God woont in Christus (Kolossensen 1:19-20; 2:9). Blijf naar Hem kijken!