28. Gods genade


Categories :
Dit is deel [part not set] van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.

Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.

Genesis 6 : 7-8

Wat is er toch veel onrecht in de wereld; in de tijd van Noach en in onze tijd nog steeds. Alles is aangetast door zonde. Zelfs de dieren lijden daaronder. En dat, terwijl God niets liever dan goed doet. Toch, als mensen weigeren om Hem te eren en te gehoorzamen, dan kan Hij niet anders dan recht doen.

Deze toledot begint met de schepping van de mens en eindigt met vernietiging van het menselijk geslacht. Met uitzondering van Noach. Daarmee beschermt God de zuivere lijn en zorgt Hij dat de Messias geboren kan worden. Daarom vindt Noach genade in Gods ogen. Het is de eerste keer dat we het woord genade in de Bijbel tegenkomen.

Noach en genade: נח en חן. Het zijn dezelfde letters in spiegelbeeld*. Het Hebreeuwse woord voor genade is chen. Dat komt ons woord gein ook vandaan. Noach betekent troost. Van troost word je opgevrolijkt. Genade maakt je vrolijk! Genade is het tegenovergestelde van oordeel.

Zie je nu wie God is? Dit familiealbum vertelt elke keer weer dat God genadig wil zijn. Dat Hij niets liever dan goed doet. Daarom vertelt Hij het Evangelie in tien namen:

De mens Adam, de zoon van God, werd een sterveling, levend in een beklagenswaardige plaats. Maar, God zij geprezen! Die neerdaalt zal onderwijzen; Hij is de Gezalfde. Zijn dood brengt oordeel of vertroosting.

* De נ en de ן is dezelfde letter, maar iets anders geschreven.

serie navigatie