25. Twisten


Categories :
Dit is deel [part not set] van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.

Genesis 6 : 3

Twisten is een woord dat we niet zo vaak gebruiken. Twisten is niet zomaar ruzie maken. Nee, twisten gaat over recht. Als je tegen iemand zegt: “je hebt geen recht op …”, dan betwist je het recht dat iemand heeft op bijvoorbeeld een stuk land of ander bezit of een mening.

Toen zei de HEERE: namelijk toen de godenzonen hun duivelsgeslacht voortbrachten bij de mensenkinderen. Eigenlijk was het altijd wat met die mensen. Zette God hen in een mooie tuin, dan verknoeiden ze dat door van de verboden boom te eten. Liet God hun namens Hem koning zijn, dan wilden ze koning zijn in plaats van Hem. Beloofde God hun verlossing door Zijn Zoon, dan werden er duivelskinderen geboren. Steeds werden de rechten van God op zijn schepping betwist. Zelfs Gods recht op het aanbieden van verlossing werd betwist. Het was eigenlijk altijd wat.

Dat eeuwige getwist. Het is niet meer dan logisch dat God zegt: Ik zal grenzen stellen. Twee maatregelen heeft God genomen. Allereerst zegt Hij dat de mensen nog 120 jaar hebben voordat Hij Zijn levensgeest terugtrekt (Job 34:10-15) en de vloed komt. Zonder geest is er geen leven. Het betekent ook dat mensen sneller oud en niet ouder dan 120 jaar zullen worden. Dat zie je na de zondvloed gebeuren. Het tweede is dat de gevallen engelen door God zijn opgesloten, zodat ze geen kans meer hebben om voor nageslacht bij de mensen te zorgen (Judas, vers 6).

Wat een mensen, wat een verhaal, hè?! Betwist jij Gods rechten?

serie navigatie