8. In de plaats van


Categories :
Dit is deel [part not set] van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Adam leefde honderddertig jaar,

en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis,

naar zijn beeld;

en hij gaf hem de naam Seth.

Genesis 5 : 3

Het is een jongen en we noemen hem Seth. Dat betekent allereerst: in de plaats van. Voor wie kwam Seth dan in de plaats? Voor Abel. Lees Genesis 4:25. Abel betekent adem of ijdelheid Een zucht en het is weg. Zo was Abel: in één klap weg.

Abel was een rechtvaardige voor God (Hebreeen 11:4), en Seth komt in zijn plaats. Seth is ook het Hebreeuwse woord voor zes, het getal van de mens. Seth kun je ook vertalen met fundament. Met Seth is het fundament voor deze wereldbevolking gelegd. Aan hem werd het Woord van God doorgegeven.

Zie je al hoe Seth ons de Heere Jezus laat zien? Jezus is de Mens die in onze plaats de straf droeg. Hij is het Woord dat in ons aardse lichaam kwam. Hij is het Fundament, de Rots om op te bouwen. Lees Matteus 7:24-29. Het verschil tussen de twee bouwers is het fundament. Het verschil is niet het horen van het Woord, maar het gehoorzamen (doen). Dat is het gehoorzamen van Jezus’ stem: kom, volg Mij!

serie navigatie