11. Mannen van naam


Categories :
Dit is deel [part not set] van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Seth leefde honderdvijf jaar, en verwekte Enos.

En Seth leefde, nadat hij Enos verwekt had, achthonderdzeven jaar;

en hij verwekte zonen en dochters.

Al de dagen van Seth waren negenhonderdtwaalf jaar; en hij stierf.

Enos leefde negentig jaar, en verwekte Kenan.

En Enos leefde, nadat hij Kenan verwekt had, achthonderdvijftien jaar;

en hij verwekte zonen en dochters.

Al de dagen van Enos waren negenhonderdvijf jaar; en hij stierf.

Kenan leefde zeventig jaar, en verwekte Mahalaleël.

En Kenan leefde, nadat hij Mahalaleël verwekt had, achthonderdveertig jaar;

En hij verwekte zonen en dochters.

Al de dagen van Kenan waren negenhonderdtien jaar; en hij stierf.

Genesis 5 : 6-12

Veel mensen smullen van smeuïge verhalen van Bekende Nederlanders. Dagelijks wordt er gespreven over sporters, filmsterren, en rijke mensen. Zij hebben naam gemaakt door wat ze gedaan hebben. Weer anderen hebben een bekende naam omdat ze van adel zijn.

Als een baby geboren is, dan is de eerste vraag meestal: hoe heet het? Naar wie is het vernoemd? Je naam is wie je bent. Namen in de Bijbel hebben betekenis. Soms staat de betekenis er bij, maar meestal niet. Namen in de Bijbel kunnen personen aanduiden, maar ook volken, plaatsen, en functies, zoals bijvoorbeeld de Farao. Omdat veel verhalen mondeling verteld werden, was het handig als je de betekenis van of het aantal namen kende. In Genesis 5 worden de namen van de eerste tien voorvaderen genoemd. Het zijn als het ware de ‘edelen van de oudheid’, de toledot van Adam. Veel over hen wordt er niet verteld, geen grote verhalen. Dat is ook niet nodig: hun naam vertelt het verhaal. In 1 Kronieken 1 wordt alleen hun naam genoemd. Er staat niet eens: de zoon van. God vertelt alleen wat voor ons nodig is om te weten. De Bijbel is geen geschiedenisboek, maar beschrijft hoe de geschiedenis zal gaan. Dat is Gods heil voor onze wereld. Dat is Gods heil voor jou. Lees ook maar eens Handelingen 4:7-12 om te weten door welke Naam dit heil gekomen is.

 

serie navigatie