Genesis

11. Mannen van naam

Dit is deel 12 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Seth leefde honderdvijf jaar, en verwekte Enos. En Seth leefde, nadat hij Enos verwekt had, achthonderdzeven jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Seth waren negenhonderdtwaalf jaar; en hij stierf. Enos leefde negentig jaar, en verwekte Kenan. En Enos leefde, nadat hij Kenan verwekt had, achthonderdvijftien …