7. Schaduwbeeld


Categories :
Dit is deel [part not set] van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Adam leefde honderddertig jaar,

en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis,

naar zijn beeld;

Genesis 5 : 3

Ken je Madame Tussaud? Dat is het wassenbeeldenmuseum in Amsterdam. Levensechte beelden, gemaakt van was. Er is één maar: er zit geen leven in. Dat heeft er ook nooit ingezeten. Stomme beelden. Hoe mooi ze ook gemaakt zijn, het is een dooie boel.

spiegelenAdam is naar het beeld van God gemaakt (Genesis 1:26). Wat betekent dat? Is dat niet hetzelfde als ‘lijken op’? Zoek maar weer op: 1 Korinthe 15:49. Er is een beeld van het aardse en een beeld van het Hemelse. Je kunt beeld ook lezen als ‘schaduw’. Alles op deze aarde is gemaakt als gemaakt als een schaduw van het hemelse (Hebreeen 8:5). Dat kun je je misschien moeilijk voorstellen. Dat heb je met een schaduw. De vormen zijn zichtbaar, maar hoe het er écht uitziet?

Let daarom alleen even op Adam. Hij is gemaakt als een beeld van de hemelse God. Nee, hij was geen wassen beeld, want hij leefde! Een mens van vlees en bloed. Zo is God ook: levend en wel!

Maar dan weer dat verschrikkelijke: Adam zondigde en daarmee werd hij een beeld van het aardse, als een wassen beeld (Romeinen 3:23). Het leven vloeide uit hem weg en hij zou sterven. Eigen schuld. Ik kan het niet leuker maken, maar God maakt het wel beter! Door Jezus.

In de Bijbel horen ‘mens’, ‘bloed’, en ‘beeld’ bij elkaar (zie Genesis 9:6). Jezus is Gods beeld. Hij gaf Zijn bloed en Zijn leven. Om jou Gods beeld, het hemelse, terug te geven. Onder één voorwaarde: jij geeft je leven aan Hem.

serie navigatie