15. Uitzicht!


Categories :
Dit is deel [part not set] van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Mahalaleël leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Jered.

En Mahalaleël leefde, nadat hij Jered verwekt had, achthonderddertig jaar;

en hij verwekte zonen en dochters.

Al de dagen van Mahalaleël waren achthonderdvijfennegentig jaar; en hij stierf.

Genesis 5 : 15-17

Tot aan die dag

wil ik weten wie U bent.

Wil ik leven dicht bij U

en mij geven in aanbidding.

Tot aan die dag

wil ik horen wat U zegt

en Uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk.

Tot aan die dag.

Waarom zou je God lofprijzen?

Van klaagzang naar lofprijzing. Dat is kortweg het verschil tussen Kenan en Mahalaleël. Zijn naam betekent God zij geprezen! Je herkent vast het woord Halleluja! Waarom noemt Kenan zijn zoon zo? Tot nu toe waren de namen erg gericht op de aarde.

Kenan was het vierde geslacht vanaf Adam. Vier is het getal van de aarde. Denk maar aan de vier windstreken. Mahalaleël is dus het vijfde geslacht. Vijf is in de Bijbel het getal van genade. De vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet is de Hé: ה. Deze letter lijkt op een venster, een raam waardoor je naar buiten kunt kijken. Kijk, zó vertellen deze namen ook een verhaal. Bij het vijfde geslacht kijken we door het raam naar boven, buiten deze wereld. We kijken naar de hemel en we prijzen de God van de hemel! Weet je waar Daniël bad? Voor het open venster (Daniel 6:11)!

Waarom zou jij God lofprijzen?

Lees Psalm 150. In vers 2 staat het: om Zijn machtige daden en om Zijn geweldige grootheid. Daarom. God prijzen om wie Hij is en om wat Hij doet.

Laat álles wat adem heeft de HEERE loven! Halleluja!

serie navigatie