12. De eerste de besten


Categories :
Dit is deel [part not set] van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Seth leefde honderdvijf jaar, en verwekte Enos.

En Seth leefde, nadat hij Enos verwekt had, achthonderdzeven jaar;

en hij verwekte zonen en dochters.

Al de dagen van Seth waren negenhonderdtwaalf jaar; en hij stierf.

Genesis 5 : 6-12

Met de eerste de beste zeggen we: het maakt niet uit wie het is. Willekeurig. Toeval. Maar in de sport is de eerste vaak wél de beste! Als je wint, dan ben je de beste. In de Bijbel is het ook belangrijk wie de eerste is. Die noemen we de eerstgeborene of eersteling. Abel nam van de eerstgeborene van zijn vee. Hij koos de mooiste dieren uit! (Genesis 4:4). Het eerste en het beste. Kaïn deed dat niet; hij nam gewoon het eerste het beste wat hem in de handen kwam. (Genesis 4:3).

De eerste die geboren wordt, is bestemd voor de Heere. De eerstgeborene moet het Woord doorgeven (de Familiebijbel!). De eerstgeborene krijgt de zeggenschap, de macht over de aarde. Als de vader sterft, gaan de rechten over op de zoon. De eerstgeborene krijgt ook dubbel zoveel van de erfenis als de andere kinderen. Toch blijkt dat de eerstgeborene niet altijd de oudste zoon is! Kaïn was de oudste zoon met de eerste rechten, maar hij ging weg van het gezicht van God (Genesis 4:16). Voor hem geen face2face!

In zijn plaats kreeg Seth het eerstgeboorterecht. Met Seth werd de lijn van de Messias ingezet. Jezus Christus is de Eersteling (Lees Kolossensen 1:15 en 18) die opstond uit de dood. De Eerste, de Beste.

serie navigatie