Genesis

12. De eerste de besten

Dit is deel 13 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Seth leefde honderdvijf jaar, en verwekte Enos. En Seth leefde, nadat hij Enos verwekt had, achthonderdzeven jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Seth waren negenhonderdtwaalf jaar; en hij stierf. Genesis 5 : 6-12 Met de eerste de beste zeggen we: het maakt niet uit wie …