19. Spreken namens God


Categories :
Dit is deel [part not set] van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei:

Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen,

om over allen het oordeel te vellen

en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen

voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben,

en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.

Judas 14 en 15

Waar het hart vol is, loopt de mond over.

Henoch kon zijn mond niet houden. Hij moest Gods Woorden doorgeven. Henoch werd een profeet. Dat weten we uit de brief van Judas in het Nieuwe Testament. Judas was waarschijnlijk een broer van de Heere Jezus.

Henoch is de zevende generatie vanaf Adam. Zeven is het getal van de voltooiing, van de volledigheid. Met de zevende dag komt er een einde aan de week. Het duurde zeven dagen om de ark vol te krijgen (Genesis 7:4). Waarover profeteert Henoch? De maat van God is vol! Je kunt niet eindeloos goddeloos zijn. God stuurt zijn duizenden engelen om terecht te wijzen. God straft niet in een vlaag van woede, maar Hij let heel nauwkeurig op wat ieder mens zegt en doet.

Henoch de profeet waarschuwt ook op een hele bijzondere manier: hij noemt zijn zoon Methusalach. Dat wil zeggen: na hem de vloed. Dus alle mensen konden weten: als Methusalach sterft, dan is het zover. Zo lang hij leeft, wordt het oordeel uitgesteld. De maat was al vol, maar de tijd is nog niet op. Dat is nu genadetijd.

Eens kwam Jezus onder het gejuich van duizenden engelen naar de aarde (Lukas 2), om te verlossen. Jezus komt nog een keer, om te oordelen. Al duizenden jaren laat Hij dat vertellen. Zijn engelen heeft Hij al gezonden. Leef jij van genade?

 

 

serie navigatie