16. Hemelse afkomst


Categories :
Dit is deel [part not set] van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Jered leefde honderdtweeënzestig jaar, en verwekte Henoch.

En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar;

en hij verwekte zonen en dochters.

Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeënzestig jaar; en hij stierf.

Genesis 5 : 18-20

Waar kom je vandaan? Wat is jouw afkomst? Wie de berg af komt, komt naar beneden. Die daalt af. Dat is de betekenis van de naam Jered: die afdaalt. Het werkwoord afdalen duidt op een eervolle plek, zoals een paleis. Degene die afdaalt, komt uit een paleis. Weet jij waarom Jered zo genoemd is?

Vader Mahalaleël keek door de vensters omhoog naar de hemel. Wat ziet hij? Uit de hemel daalt een Mensenzoon af. Jered is de zesde generatie. Zes is het getal van de mens. God daalt in Jezus af naar de aarde, een hemelse afkomst. Hij prijst God en noemt zijn zoon Jered.

Honderden jaren na de zondvloed daalde God neer naar deze aarde om Zijn volk te redden. Stefanus herinnert de joden eraan hoe God aan Mozes verscheen en Zijn Naam noemt: IK BEN. (Handelingen 7:30-36). God daalde neer op de berg Sinaï in de woestijn en gaf Israël betrouwbare wetten en goede geboden (Nehemia 9:13).

Duizenden jaren later sprak Jezus tegen de mensen: “Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft.” (Johannes 6:33). Zoals het manna in de woestijn neerdaalde, zo is de Heere Jezus het Brood uit de hemel. Hoe eet je dat Brood? Door Zijn Woord te horen en te doen.

 

 

 

serie navigatie