6. Familiebijbel


Categories :
Dit is deel [part not set] van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Adam leefde honderddertig jaar,

en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis,

naar zijn beeld;

en hij gaf hem de naam Seth.

Genesis 5 : 3

familiebijbelEen familiebijbel is een kostbaar bezit. Soms zijn ze wel honderden jaren oud en worden ze doorgegeven van vader op zoon. Voorin worden de namen geschreven van degenen die de bijbel in bezit hebben gekregen. Zo wordt het Woord van God doorgegeven van de ene op de andere generatie.

Als Adam 130 jaar oud is, krijgt hij een zoon. Maar, hij hád toch al twee zonen? Kaïn en Abel! Alleen, Abel is vermoord door Kaïn. En Kaïn zwerft nu ergens op de wereld rond. Aan hem kan Adam het Woord niet meer doorgeven. Lees Genesis 4:1-16 maar!

Adams zoon lijkt sprekend op hem. Een klein mensje. Naar Adams gelijkenis? Adam leek toch op God (vers 1)? Zó had God hem gemaakt. Als mensen die op God leken. Maar dat leek Adam maar niets. Hij wilde als God zíjn. Eigen baas. Weet je nog: innerlijk leek hij niet meer op God.

Nu blijkt hij dat ook door te geven aan zijn zoon! Dat kon je al zien toen Kaïn Abel doodsloeg. Maar nu zegt de Bijbel dat gewoon openlijk. Adams zoon lijkt in zijn doen en laten op zijn vader.

Hoe moet Adam nu het Woord van God aan zijn zoon doorgeven? Weet je wat Jezus tegen Nicodemus zei? “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” (Johannes 3:1-16). Kun je dan twee keer geboren worden? Weet jij het antwoord?

serie navigatie