Acht


Categories :

En Abraham besneed zijn zoon Izak, toen die acht dagen oud was, zoals God hem geboden had.

Genesis 21 : 4

namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen.

1 Petrus 3 : 20

De Tabernakel, de Tent der samenkomst, wordt ingewijd. Aäron brengt offers. Op de achtste dag daalt de heerlijkheid van de Heere neer. Want God wil bij de mensen van Zijn volk wonen (Leviticus 9:1-6). Een nieuw begin. Wie wil dat niet? God wil steeds weer opnieuw beginnen met ons. Dat is de betekenis van het getal acht. Zeven betekent voltooiing, daarom begint met acht iets nieuws.

David was de achtste zoon (1 Sam. 16:10-11). Met hem begint een nieuw koningshuis, uitlopend op de Zoon van David, Jezus Christus. De getalswaarde van de Griekse naam Jezus 888. De Heere Jezus vertoonde Zich na Zijn opstanding acht keer.

Elia deed acht wonderen. En zijn opvolger Elisa deed er twee keer acht! Maar hij had dan ook om twee delen van de Geest van Elia gevraagd (2 Koningen 2:9-15).

Het Loofhuttenfeest duurde zeven dagen, maar op de achtste dag werd een “heilige samenkomst” gehouden (Leviticus 23:36). Op dit feest vieren de kinderen Israëls het einde van de oogst en genieten van de rust. Het is het beeld van Gods eeuwige rust. Zeven dagen lang. Maar het is voor God moeilijk om afscheid te nemen, daarom blijven de joden nog een dagje. Die achtste dag heet Simchat Torah, de vreugde van de wet. In de synagoge wordt dan weer bij Genesis 1 begonnen. Omdat er altijd nieuwe dingen in de Bijbel te vinden zijn (Markus 13:52).

Hoe wordt jouw leven vernieuwd? (2 Korinthe 4:16-18). Want God wil dat je nog even bij Hem blijft.