1 Petrus

Acht

En Abraham besneed zijn zoon Izak, toen die acht dagen oud was, zoals God hem geboden had. Genesis 21 : 4 namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat …

Genesis

Zes

Lea werd opnieuw zwanger en zij baarde Jakob een zesde zoon. Lea zei toen: God heeft mij, ja mij, een mooi geschenk gegeven; ditmaal zal mijn man bij míj komen wonen, want ik heb hem zes zonen gebaard. En zij gaf hem de naam Zebulon. Genesis 30 : 19-20 De …

Genesis

Vijf

En hij liet hun van de gerechten brengen die vóór hem stonden, maar het gerecht van Benjamin was vijf keer groter dan dat van hen allen. Zij dronken en werden dronken met hem. Genesis 43 : 34 Is er een handvol koren op het land, op de top van de …

1 Kronieken

Vier

Zij en hun zonen hielden de wacht bij de poorten van het huis van de HEERE, bij de tentwoning, overeenkomstig hun taken. Naar de vier windstreken waren die poortwachters opgesteld: naar het oosten, naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden. 1 Kronieken 9 : 23-24 Wie tot …

1 Johannes

Drie

Deze drie waren de zonen van Noach; en uit hen is heel de aarde bevolkt. Genesis 9 : 19 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van …

Genesis

Twee

De HEERE zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot, en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Genesis 25 : 23 Twee mensen gingen naar de tempel om te …

Deuteronomium

Eén

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Deuteronomium 6 : 4 Aan ú is dat getoond, opdat u zou weten dat de HEERE God is, niemand anders dan Hij alleen! Deuteronomium 4 : 35 Er is één God. De HEER is één. Dat is het Shema, de …

Exodus

Ver-tellen

Ik zal de werken van de HEERE vertellen Psalm 118 : 17 Opdat men Mijn Naam verkondige (=vertellen) op de hele aarde. Exodus 9 : 16 Je wilt iets voor elkaar krijgen. Daarom verzin je allerlei redenen waarom je het belangrijk vindt. Alle argumenten tellen mee om je doel te …