Eén


Categories :

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!

Deuteronomium 6 : 4

Aan ú is dat getoond, opdat u zou weten dat de HEERE God is, niemand anders dan Hij alleen!

Deuteronomium 4 : 35

Er is één God. De HEER is één. Dat is het Shema, de Joodse geloofsbelijdenis. Ook de onze, want zo staat het in de Bijbel. Niet alleen in het oude, maar ook in het nieuwe testament. Een Schriftgeleerde vroeg de Heere Jezus: wat is het eerste (1) van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Heb God lief boven alles (Markus 12:29). Dat is toch bijzonder: God laat Zichzelf kennen als Eén. Hier moet je wat dieper over nadenken. Het is één of geen. Iets is er of het is er niet. De één vertelt ons dus dat God bestaat. Hij is er. Daarom noemt Hij zich ook ‘Ik ben’, Jahweh. Daarom was één offer genoeg voor onze zonde (Hebr. 10:14).

Eén is het getal van de eenheid. De Heere Jezus bidt in het Hogepriesterlijke gebed: “En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.” (Johannes 17:22-23).

De Heere Jezus is de Goede Herder. Hij geeft Zijn leven voor Zijn schapen. Ook voor de schapen die nog niet in Zijn schaapskooi zijn. Die schapen brengt Hij ook binnen, zodat het één kudde en één Herder is. (Johannes 10:16). Alleen is maar alleen. Woon jij in Zijn schaapskooi?