Ik deed het niet expres


Categories :

Dit is de zaak die iemand betreft die een doodslag begaan heeft en daarheen vlucht om in leven te blijven: iemand die zijn naaste niet met voorbedachten rade doodgeslagen heeft die hij tevoren niet haatte

– bijvoorbeeld iemand die met zijn naaste het bos ingaat om hout te hakken, en hij maakt met zijn hand een zwaai met de bijl om een boom om te hakken, en het ijzer schiet van de steel en treft zijn naaste, zodat die sterft –

die zal naar een van die steden vluchten en in leven blijven.

Deuteronomium 19 : 4-5

Eindelijk gerechtigheid. Straf moet in verhouding staan tot de misdaad. We vinden daarom dat een brute moordenaar meer straf verdiend heeft dan iemand die in een opwelling te hard geslagen heeft. Gerechtigheid en recht zijn de weg van de Heere God (Genesis 18:19). Wat zegt de Bijbel over gerechtigheid?

Twee houthakkers zijn aan het werk. Plots schiet het ijzer van een steel en treft de ander. Die sterft. Is de man van wie de bijl is, schuldig? Ja, ook al was het niet de bedoeling iemand te doden, je bent wél schuldig. De bloedwreker heeft recht op jouw leven.

Maar je begrijpt wel, als iemand per ongeluk gedood wordt, dan vinden we het niet zo eerlijk als de dader gedood moet worden. Is dat gerechtigheid? Het was toch niet zijn (of haar) bedoeling? Dat klopt. God kijkt naar het hart, weet je nog? Hij houdt je niet onschuldig, maar Hij is ook een God van gerechtigheid. Gerechtigheid wil zeggen dat de rekening die betaald moet worden billijk – eerlijk – moet zijn. Daarom gaf Hij aan Zijn volk Israël de opdracht om vrijsteden in te stellen (Exodus 21:13). Daar kon je naar toe vluchten om te schuilen voor de bloedwreker.

De Heere Jezus geeft ons een bijzondere gelijkenis in Matteus 18:21-35. Het onderwerp is vergeving, maar ook gerechtigheid. Kun jij uitleggen wat nu deze gerechtigheid in de gelijkenis was? Wie betaalde eigenlijk de schuld van de eerste slaaf? Juist! De heer zelf. Want vergeving is het overnemen van de schuld van een ander.