Ver-tellen


Categories :

Ik zal de werken van de HEERE vertellen

Psalm 118 : 17

Opdat men Mijn Naam verkondige (=vertellen) op de hele aarde.

Exodus 9 : 16

Je wilt iets voor elkaar krijgen. Daarom verzin je allerlei redenen waarom je het belangrijk vindt. Alle argumenten tellen mee om je doel te bereiken. Dat wat telt, is datgene wat wij belangrijk vinden.

Wij gebruiken in het Nederlands woorden om te vertellen en getallen om te tellen. In het Hebreeuws worden letters gebruikt om te tellen. De eerste letter Alef – א – heeft ook de waarde één, de tweede letter Beth – ב  – telt de twee. Het Hebreeuwse woord voor tellen is hetzelfde als vertellen: safar. En het woord voor boek is sefer. Daar zitten dezelfde letters in[1]. Vertellen is dus eigenlijk een vorm van tellen.

Daarom zijn getallen en is tellen in de Bijbel ook belangrijk, omdat ze meer dan één betekenis kunnen hebben[2]. Als de joodse schrijvers de bijbel overschreven, dan telden ze alle verzen, woorden en letters. Zodat niets van de betekenis verloren ging. Sommige psalmen worden ingedeeld door het alfabet. Kijk maar in Psalm 119. Ook het aantal keer dat iets voorkomt is een aanwijzing voor de betekenis. In het beloofde land Kanaän groeiden zeven vruchten.

Er is een lied dat heet: Tel je zegeningen. Tel ze één voor één. Waarom moeten we tellen? Van Wie komen de zegeningen? Juist! Dat is het doel van de mens: vertellen wie God is (Zijn Naam) en wat Hij doet (Zijn werken). Kun jij vertellen wat God gisteren gedaan heeft? Kun je vertellen Wie God voor jou is?[1] het Hebreeuws heeft geen klinkers

[2] In deze serie vertellen we lang niet alle betekenissen. Het is voldoende als je begrijpt hoe belangrijk tellen in de Bijbel is.