Jezus’ ogen (2)


Categories :

En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten Hem en sloegen Hem. En nadat ze Zijn gezicht bedekt hadden, sloegen zij Hem in het gezicht en vroegen Hem: Profeteer, wie is het die U geslagen heeft?

Lukas 22 : 63-64

Wat een verschil tussen Judas en Petrus. Judas kreeg dezelfde blik als Petrus. Een blik vol Passie, Pijn en Power. De mannen vielen er van achterover, zo’n kracht had deze blik. Judas verblikt of verbloost echter niet. Hij ontwijkt de blik van Jezus. Daarom spreekt Jezus hem ook aan! Verraad je Mij met een kus? Voor Petrus was aankijken genoeg.

Zo is het nog steeds. Alleen híj krijgt geen genade van Jezus, dan die zichzelf buiten die genade houdt. Dat ligt niet aan Jezus’ blik, maar aan ons ontwijken van die blik van Jezus.

Daarom is het ook zo treffend wat in het huis van hogepriester gebeurt. Als Petrus naar buiten gaat, dan breekt binnen de hel los. Als Petrus weg is, is Jezus echt alleen. Eenzaamheid, dat is de absolute hel. Nu wordt Hij bespot en geslagen.

Ja, ze bedekken Zijn gezicht. Zo hoeven ze Hem niet in de ogen te kijken. Ze slaan Jezus. Profeteer! Wie is het? Bespottelijk is dat. Om te profeteren hoef je je ogen niet te sluiten. Dat doe je met de ogen van je hart, door de Geest die in je woont. Het is net als met geloof. Het is eerst geloven, dan zien (Lukas 18:42). En niet andersom: eerst zien, dan geloven (Johannes 20:29).

En jij? Wie geloof jij? Waar kies jij voor? Kijk eens in de ogen van de Middelaar. Hij heeft een oogje op jou. Ogen vol passie, pijn en power.