Jezus’ ogen (1)


Categories :
Tags: , ,

61 En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan.

Lukas 22 : 61

Ogen zijn de spiegel van de ziel. Als je elkaar in de ogen kijkt dan kijk je  letterlijk en figuurlijk bij elkaar naar binnen. Een professor deed onderzoek naar de vraag hoe mensen verliefd worden. Hij ontdekte dat als je elkaar eens diep in de ogen kijkt, de sympathie voor elkaar toeneemt. Love is in the air! Daarom gaan we nadenken over de ogen van Jezus. Want, God heeft jou op het oog! God heeft een oogje op jou!

Lees Lukas 22:54-64.

Jezus’ogen hebben alles met Zijn liefde te maken. Zo lief had God de wereld. Altijd zag Hij de mensen in die wereld. Hun eenzaamheid, hun pijn en hun zonden. Dan werd Hij met ontferming bewogen. Eens was Hij midden in een grote menigte toen Hij voelde dat Hij aangeraakt werd (Markus 5:24-32). Hij keerde Zich om en zag die ene vrouw in de grote menigte (Mattheus 9:22). Altijd is Hij op zoek naar die ene. Zacheüs in de boom (Lukas 19:5) of de rijke jongeling (Markus 10:21). Hij zoekt en Hij kijkt hen aan. Met ogen vol liefde.

Zo is Hij ook op zoek naar jou. Om je aan te kijken en van je te houden. Wil jij Hem ook in de ogen kijken?