Onbewolkt


Categories :

En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ’s nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.

En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.

En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

Lukas 2 : 8-14

Heerlijk is het als er geen wolkje aan de lucht te bekennen is. Overdag genieten we van de zon en in de nacht raken we onder de indruk van de sterrenhemel.

Steeds blijkt dat God Zich laat zien door middel van een wolk. Tegelijk is dat ook de manier waarin Hij zich omhult, verbergt. Wolken zijn de scheiding tussen het zichtbare (natuurlijke) en het onzichtbare (geestelijke). Gods aanwezigheid wordt in het Hebreeuws Shekina genoemd. Het woord stamt af van een werkwoord dat wonen betekent. Zoals vogels zich nestelen, zo woont God in de wolk. Daarmee laat Hij ook Zijn heerlijkheid (kabod) zien.

Maar één moment in de wereldgeschiedenis was totaal anders: de geboorte van de Heere Jezus. Stel je de herders maar eens voor! Een prachtige nacht, met de sterrenhemel boven je. Die sterrenhemel in het Midden-Oosten is heel wat uitgebreider dan bij ons. Het was onbewolkt en tóch werd de heerlijkheid van de Heer zichtbaar. Ja, die heerlijkheid omscheen de herders als een wolk. Zij waren voor dat moment in de wolken. Midden in de nacht verscheen het Licht in de wereld.

Die komst brengt dus licht, blijdschap, vrede en verlossing in een donkere wereld, vol verdriet, oorlog en gebondenheid. De heerlijkheid van God bevindt zich nu niet in een wolk, niet in een tempel of tabernakel, maar in een Mens.

Ja, van een onbewolkte hemel kun je echt genieten!