Jezus’ power


Categories :

En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan.

En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben.

En Petrus ging naar buiten en huilde bitter.

Lukas 22 : 61-62

Het hanegekraai is ook een teken voor de Heere Jezus. Jezus draait zich om en kijkt Petrus aan. Dat is zo’n moment van eeuwigheid. De wereld bestaat alleen uit Petrus en Jezus. Petrus, voor jou sta Ik hier. Jij bent Mij wel gevolgd, maar zie wat er van komt. Wat Ik doe, kun jij niet doen. Wat Ik doe, dat móet ik ook doen. Omdat Ik zielsveel van je houd.

Wat ligt er veel in de blik van de Heer. – passie – pijn – power –

Power. Dat is verbrekende liefde. Blikken kunnen doden, jazeker, maar niet Jezus’ blik. Nog niet. Nu is zijn blik vol liefde. En dan te bedenken wat je gedaan hebt. Je hebt Hem verloochend. Ja, ik kost hem die slagen, die wonden en die pijn.

Het is alsof Jezus zegt: Petrus, ga maar naar buiten; Ik moet dit alleen doen. Je hoeft ook niets te doen; Ik doe het voor jou. Ik heb ook voor jou gebeden dat je geloof niet ophoudt. Petrus heeft het niet meer in orde kunnen maken voor de dood van de Heere Jezus. Maar, wat een wonder! Jezus maakte het in orde voor Petrus door Zijn dood.