Lukas

Jezus’ ogen (1)

61 En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. Lukas 22 : 61 Ogen zijn de spiegel van de ziel. Als je elkaar in de ogen kijkt dan kijk je  letterlijk en figuurlijk bij elkaar naar binnen. Een professor deed onderzoek naar de vraag hoe mensen verliefd worden. Hij …