De geloste ezel


Categories :
Dit is deel [part not set] van 5 in de serie De ezel

Het zal gebeuren, als de HEERE u in het land van de Kanaänieten gebracht heeft, zoals Hij u en uw vaderen gezworen heeft, en Hij het u gegeven heeft, dat u alles wat de baarmoeder opent, aan de HEERE zult afstaan. Ook alles wat [de baarmoeder] opent van de dracht van het vee dat u toebehoort: de mannetjes zullen voor de HEERE zijn.

Maar alles wat [de baarmoeder] van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam. Als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. Maar wat de mensen betreft, moet u alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen.

Het zal gebeuren, als uw zoon u morgen vraagt: Wat is dit? dat u tegen hem zult zeggen: De HEERE heeft ons met sterke hand uit Egypte, uit het slavenhuis, geleid.

Exodus 13 : 11-14

Wat is er erger: een ezelsveulen de nek breken of een klein lammetje slachten?

Alle eerstgeboren zonen in Egypte die zich niet achter het lamsbloed bevonden, waren door de verderfengel gedood. Nog even en het volk Israël vertrekt uit slavenland Egypte. De vrijheid komt. Mozes krijgt instructies van de Heere. Alle eerstgeboren jongens en eerstgeboren mannetjes van het vee zijn voor God.

Maar een ezelsveulen kon niet als offer gebracht worden. Het was een onrein slavenbeest. Op het altaar van God zou het een aanfluiting zijn. Het dier moest gedood worden door het de nek te breken. Of er moest een lam voor in de plaats sterven. Dan werd het ezelsveulen gelost. Zolang dat niet gebeurde, mocht de ezel niet gebruikt worden en was het dus waardeloos.

De nek is de plek waar een juk drukt (Genesis 27:40; Genesis 49:8). Het betekent dat je in dienst bent van een ander. Een vrij volk hoeft geen slavenwerk meer doen (Leviticus 26:13). En de ezel? Die is vrijgekocht door het lam.

Zie je de overeenkomst met Jezus, het Lam van God? Hij zegt: Neemt Mijn juk op je (Mattheus 11:29-30). Dat juk is zacht en licht. Vrijgekocht door het bloed van het Lam. Dan krijgt je ziel rust.

“Pa, wat betekent dit?”

 

“Jongen, je bent geen slaaf meer, maar vrij man. Dankzij het Lam”

serie navigatie