De Heiland, rijdend op een ezelsveulen


Categories :
Dit is deel [part not set] van 5 in de serie De ezel

Verheug u zeer, dochter van Sion!

Juich, dochter van Jeruzalem!

Zie, uw Koning zal tot u komen,

rechtvaardig, en Hij is een Heiland,

arm, en rijdend op een ezel,

op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.

Zacharia 9 : 9

De Heer heeft het nodig.

Lucas 19 : 34

Het is niet normaal dat een koning op een ezel rijdt. Maar de Koning van Sion ís ook geen gewone koning. Hij is de Heiland. Een heiland brengt heil; iemand die komt (ver)lossen. Zo is onze Heiland. Hij komt om te verlossen van de wet van de zonde (Romeinen 7:9). Daarom rijdt Hij op een ezelsveulen.

Hoe bijzonder! Deze profetie is letterlijk vervuld. Lees maar in Lukas 19:28-40. Jezus rijdt op een ezelsveulen. Het is een mannelijk dier. Gebonden, want het is nog niet gelost. Onbruikbaar dus. En juist daarvan wordt gezegd: de Heere heeft het nodig.

Nog nooit had dit ezelsjong iemand op zijn rug gehad. Maar nu wel! En wat voor Iemand. De Heiland! Het Lam op de ezel. Het Lam voor de ezel. Jezus voldoet volmaakt aan de wet. Jezus, het levende Woord, vervult de profetie tot op de letter. Daarom was de ezel nodig.

Door je geboorte ben je onrein (Job 14:4). Onbruikbaar voor God en slaaf van de zonde. Een echte ezel. Dan moet je weten: de Heere heeft het nodig. Hij heeft jou nodig. Want een Koning is pas écht groot als Hij veel, heel veel onderdanen heeft.

Ben jij gelost door het bloed van het Lam?

Juich dan voor de Koning! Gezegend is de Koning, Die daar komt in de naam van de Heere (Psalm 118:26; Lukas 19:38) Want Hij is onze vrede, onze Vredevorst. Halleluja!

serie navigatie