Lukas

De Heiland, rijdend op een ezelsveulen

Dit is deel 5 van 5 in de serie De ezel

Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Zacharia 9 : 9 De Heer heeft het nodig. Lucas 19 : 34 …