Vijf


Categories :

En hij liet hun van de gerechten brengen die vóór hem stonden, maar het gerecht van Benjamin was vijf keer groter dan dat van hen allen. Zij dronken en werden dronken met hem.

Genesis 43 : 34

Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon;

Psalm 72 : 16a

En Hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten; en Hij nam de vijf broden en de twee vissen, en terwijl Hij opkeek naar de hemel, zegende Hij ze. En toen Hij ze gebroken had, gaf Hij de broden aan de discipelen, en de discipelen gaven ze aan de menigte.

Mattheus 14 : 19

Bij de intocht van de Sint is het uitdelen van pepernoten een hoogtepunt. Je houdt je lege hand op en een gulle piet vult je hele hand. Je hoeft er niets voor te doen dan langs de kant te gaan staan en je hand op te houden. Een handvol. En een hand bestaat uit vijf vingers.

Vijf is het getal van de genade. Van wat je nodig hebt (een lege hand) en van wat jouw verantwoordelijkheid is (een volle hand). Het getal vijf komt niet zo vaak voor in de Bijbel. Er waren vijf wijze en vijf dwaze maagden. Jezus voedde vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen; David nam vijf gladde stenen uit de beek (en had er maar eentje nodig om Goliath te verslaan!). Alle afmetingen van de Tabernakel zijn vijf of een veelvoud van vijf.

Na de vier, de wereld, komt de vijf. Dat is boven de wereld. Vijf keer wordt op dag één over licht gesproken. En ook in het geloof is dat zo. Je bent door genade behouden (Efeze 2:5-7) en daardoor leef je ook in het licht (Spreuken 4:18). Je levensweg wordt verlicht door Gods Woord.

Het Oude Testament begint met de Torah, de vijf boeken van Mozes. De Torah wordt ook wel wet of onderwijzing genoemd. Het boek Deuteronomium is wat anders dan de eerste vier: 4+1. Net als bij het Nieuwe Testament: vier Evangeliën en het boek Handelingen. Vier vingers en de duim. Alleen aan het gehoorzamen van deze twee keer vijf boeken heb je twee handen al vol! Dat is jouw verantwoordelijkheid!

Zie ook: Mahaleel