Vier


Categories :

Zij en hun zonen hielden de wacht bij de poorten van het huis van de HEERE, bij de tentwoning, overeenkomstig hun taken. Naar de vier windstreken waren die poortwachters opgesteld: naar het oosten, naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden.

1 Kronieken 9 : 23-24

Wie tot vier kan tellen kan de hele wereld bellen. Huh? Vier? Het is toch tien? Ja, dat ook. Maar 1+2+3+4=10. Vandaar. En kaartenmakers weten dat je maar vier kleuren nodig hebt om de landen van de kaart zo te kleuren dat buurlanden nooit dezelfde kleur krijgen.

De Bijbel spreekt over de vier hoeken van de aarde (Jesaja 11:12). Of, zoals in de Bijbeltekst hierboven, over de vier windstreken (Mattheus 24:31). Daarmee kun je elke plek op aarde aanduiden. Er zijn vier seizoenen en de maan heeft vier fasen: nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan, laatste kwartier. Vier grote wereldrijken worden aan Daniël getoond (Daniël 2:36-44), voordat het vijfde rijk van de Messias komt. Vier oordelen komen over de volken op de aarde: oorlogen, hongersnood, pest, en aardbevingen (Mattheüs 24:6-7).

4=3+1. Op de volheid van God volgen Zijn werken. Alles wat Hij geschapen heeft. Vier is daarom het getal van de volheid van de Schepping. Lees Psalm 8 eens! “HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!” Was dát niet doel van ver-tellen?!

De vierde letter van het Hebreeuwse alfabet is de Dalet – ד. Deze letter heeft ook de betekenis van deur. Dat is de Heere Jezus! Want Hij zegt Zelf: Ik ben de Deur (Johannes 10:7-9). Alle dingen zijn door het Woord (Jezus) gemaakt (Johannes 1:3). Onze levensreis in deze wereld moet met de Heere Jezus zijn. Door Hem komen we het Huis binnen. Thuis!