Tien


Categories :

In het begin schiep God…

En God zei:…

Genesis 1

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Johannes 1 : 1

Als je een tien hebt voor je toets, dan heb je alles goed. Volledig. Met tien woorden maakte God Zijn hele Schepping. Want er staat tien keer in Genesis 1: En God zei… Er zij licht. En er was ook licht. God schept door Zijn Woord (Ps. 33:6). Je hebt vast de overeenkomst tussen Genesis 1 en Johannes 1 al wel gezien. Jezus is het levende Woord van God. Dus er staat dat de Schepping door het Woord (Ps. 33:9) is voltooid, door Jezus! Want God is Eén! Tien keer is veel. Zo maakte God heel veel verschillende delen in Zijn Schepping. En toch is het een geheel. Dat is wat tien ook laat zien: veelheid en eenheid.

Als God spreekt, dan verwacht Hij dat wij luisteren, gehoorzamen. Tegen de Farao liet God zeggen: laat Mijn volk gaan. En Farao weigerde te gehoorzamen. Toen kwamen er tien plagen. De tien wijst ook op de menselijke verantwoordelijkheid tegenover God. Want op de Sinaï gaf God nog eens tien woorden, de tien geboden. Om die te doen. Soms beproeft God ook onze gehoorzaamheid (Openbaring 2:10). Ook Daniël en zijn vrienden werden tien dagen op de proef gesteld (Daniël 1:12).

Jezus is het levende Woord. Ook Hij vraagt gehoorzaamheid (Johannes 15:10-12). Nee, niet als slaaf, maar als vriend. Uit liefde. Je haalt geen tien voor deze toets, maar je leert wel om Psalm 150 te zingen: tien keer Loof God/Loof Hem!

Onthoud: met tien woorden voltooide God Zijn schepping. Dat Woord vraagt om ons antwoord.