Genesis

8. In de plaats van

Dit is deel 9 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth. Genesis 5 : 3 Het is een jongen en we noemen hem Seth. Dat betekent allereerst: in de plaats van. Voor wie kwam Seth dan in de plaats? Voor …