Genesis

30. Noachs dagen – Gods tijd

Dit is deel 31 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat …

Genesis

29. Noachs geloof

Dit is deel 30 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die …

Genesis

28. Gods genade

Dit is deel 29 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in …

Genesis

23. Troost

Dit is deel 24 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Toen Noach vijfhonderd jaar oud was, verwekte Noach Sem, Cham en Jafeth. Genesis 5 : 32 Wie hard werkt, heeft behoefte aan rust. Wie verdriet heeft, heeft behoefte aan troost. Lamech weet dat ook. Hij ervaart aan den lijve hoeveel moeite het kost om wat te bereiken in zijn leven. …