Het Huis van mijn Vader (1)


Categories :
Dit is deel [part not set] van 9 in de serie Vader's Huis

In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen. Jeshua voer op naar de hemel. En Hij zit daar niet stil, maar Hij bereidt ons een plaats. Wat bedoelt Jeshua met het huis van Zijn Vader? Waarom zijn daar veel woningen? En wat betekent dat ‘een plaats bereiden’? In deze studie onderzoeken we wat de Schrift zegt over het huis van de vader.

1. Het huis van de vader is het ouderlijk huis

De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Genesis 12:1

En het gebeurde, toen God mij vanuit het huis van mijn vader liet rondzwerven, dat ik tegen haar zei: Dit is de goedertierenheid die je mij moet bewijzen: in elke plaats waar wij komen, zeg daar van mij: Hij is mijn broer. Genesis 20:13

Abraham verbergt zijn huwelijksrelatie met Saraï. De schoonheid van Saraï zou kunnen leiden tot de dood van Abram. SaraÏ was zijn halfzuster. Buiten de familiekring is het onveilig. Daarbuiten is geen godsvrees (Gen. 20:11).

Jakob legde een gelofte af en zei: Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de HEERE mij tot een God zijn. Genesis 28:20-21

Het huis van vader is de ultieme plek van vrede. Jakob keert daar naar terug.

serie navigatie