Het Huis van mijn Vader (3)


Categories :
Dit is deel [part not set] van 9 in de serie Vader's Huis

In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen. Jeshua voer op naar de hemel. En Hij zit daar niet stil, maar Hij bereidt ons een plaats. Wat bedoelt Jeshua met het huis van Zijn Vader? Waarom zijn daar veel woningen? En wat betekent dat ‘een plaats bereiden’? In deze studie onderzoeken we wat de Schrift zegt over het huis van de vader.

3. Het huis van de vader strekt zich uit tot een hele stam

Een man Gods kwam naar Eli, en zei tegen hem: Zo zegt de HEERE: Heb Ik Mij niet duidelijk geopenbaard aan het huis van uw vader, toen zij in Egypte waren, in het huis van de farao? Ik heb hem uit al de stammen van Israël voor Mij tot priester uitgekozen om op Mijn altaar te offeren, het reukwerk in rook te laten opgaan en de efod voor Mijn aangezicht te dragen; en Ik heb aan het huis van uw vader al de vuuroffers van de Israëlieten gegeven. 1 Samuel 2:27-28

Eli is priester en dus van de stam van Levi. Het huis van uw vader is hier het huis van Aäron. Al in Egypte is dit huis door de Aanwezige uitgekozen tot het priesterschap. Dus toen zij nog in het huis van de farao waren, d.w.z. onder zijn verantwoordelijkheid vielen. Is Israël niet een koninkrijk van priesters (Ex. 19:6)?

serie navigatie