Licht & Leiding


Categories :

De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hen de weg te wijzen, en ’s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken.

Exodus 13 : 21

Ordelijk waren de Israëlieten Egypteland uitgetrokken (Exodus 12:51; 13:18). De sterke hand van de Heere leidde hen uit het slavenhuis (Exodus 13:3). Waar gaan ze naar toe? Naar het beloofde land! Alleen gaan ze dan wel de verkeerde kant op. In plaats van linea recta, via de kortste weg naar Kanaän, gaat het volk naar de woestijn. Waarom? Israël was een volk van slaven. Zij waren niet gewend om te vechten. Daarom zei God: eerst naar de woestijn, want als jullie die grote Kanaänieten zien om te bevechten, dan zou de moed in je schoenen zakken en willen jullie terug naar Egypte. Nee, éérst moeten jullie leren om een vrij volk te zijn (Exodus 13:17). Eérst leren vertrouwen op God. Op Zijn leiding.

vuurkolomHoe leerde God dat dan? Door een wolk overdag en een vuur in de nacht. Zo konden ze altijd, dag en nacht, verder trekken. God was altijd bij hen (Nehemia 9:12). Die wolkkolom ging zelfs voorop. Israël hoefde alleen te volgen. En toen ze nog niet gewend waren om te vechten (Exodus 14:14), was de wolk zelfs een bescherming tegen de Egyptenaren (Exodus 14:19). Twaalf keer komt het woord wolkkolom in het Oude Testament voor.

Wij hebben geen wolkkolom meer om ons te leiden. En geen vuurkolom om ons te verlichten. Wij hebben de Bijbel. Dat is een licht op ons pad (Psalm 119:105). In dat Woord is Hij Zelf aanwezig. Jezus is het Woord (Johannes 1:1)! Het gehoorzamen aan Jezus maakt je tot een vrij mens (Johannes 8:36). Vrij van slavernij (Romeinen 6:6-7).