Majestueus spreken


Categories :

En de HEERE zei tegen Mozes: Zie, Ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer Ik tot u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de HEERE bekend.

Exodus 19 : 9

Wolken zijn boeiend. Zoveel vormen, zoveel kleuren, zoveel beweging. Wolken kunnen zo majestueus zijn. Dikke wolken. Dan dreigt er noodweer.

We zijn weer een paar maanden verder in de woestijn. Elke dag had het volk manna gekregen. En toen er geen water was, sloeg Mozes met zijn staf op een rots. Daar kwam toen water uit. En ze hadden gevochten met de Amalekieten.

Nu zijn ze bij de berg Horeb in de woestijn Sinaï aangekomen. Mozes klimt de berg op om met God te spreken (vers 3). God zegt dat Israël een heilig volk zal zijn; een koninklijk volk van priesters (vers 6). Dat is prachtig! Want een koning, dat is de Majesteit. En het volk wil een gehoorzaam volk zijn (vers 8). Als God dat hoort, zegt Hij: Goed, dan kom Ik naar beneden. Ik kom naar jullie toe in een dichte wolk, een onweerswolk. Zo’n majestueuze wolk! Zodat jullie Mij kunnen horen als Ik met Mozes spreek. Lees eens Psalm 29 over de stem van God. De stem van de Heere is vol glorie!! Zijn stem is als de donder. O, wat een machtig gezicht en geluid zal dat geweest zijn (vers 16-19). Die stem voel je tot in het diepst van je ziel.

Als God spreekt dat moeten we vol ontzag en eerbied luisteren. Toen sprak God deze woorden: “Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.” (Exodus 20:1-2). Daarna sprak Hij de tien woorden van de wet. Om aan te gehoorzamen.

Weet je wanneer God ook zo majestueus spreekt? Als Zijn koningskinderen in de problemen komen. Lees maar in Psalm 18.