Goede moed: vrede


Categories :

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Johannes 16 : 33

 

In de nacht van 9 op 10 november 1938 brak de Kristalnacht in Duitsland uit. In een uitbarsting van Jodenhaat en -vervolging werden vele synagogen in Duitsland vernield, winkels van joden geplunderd en moesten joodse mensen met een Davidsster gaan lopen. De nacht van het gebroken glas.

Op 9 november 1989 viel de Berlijnse muur en veel mensen in de wereld dachten dat het tijdperk van vrede aan zou breken. Maar de strijd verplaatste zich naar terreuraanslagen. Zo vonden op 9 november 2005 veel mensen de dood door drie zelfmoordaanslagen op hotels in de hoofdstad van Jordanië. Vandaag de dag zaaien de rebellen van Boko Haram en van de Islamitische Staat dood en verderf. In veel landen neemt de vervolging van christenen toe. Volgens Open Doors neemt christenvervolging vooral toe in landen waar oorlog is. De vrede is ver te zoeken!

Vlak voor zijn lijden en zijn dood sprak Jezus met Zijn discipelen. Hij vertelde hen dat Hij naar Zijn Vader zou gaan en dat zij verstrooid zouden worden. En Hij vertelde dit aan hen opdat zij in Hem vrede zouden hebben. Dat is toch bijzonder! Vrede in Jezus, als je weet dat je vervolgd zult worden. Dat is vrede waar je met je verstand niet bij kunt. Dat is vrede in je hart. En wat mensen ook zeggen of doen, niemand van hen is in staat om die vrede uit je hart te verwijderen.

Heb jij vrede in Jezus?