Doof in Dekapolis (8)


Categories :

37 En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles goedgemaakt; ook de doven doet Hij horen en Hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken.

Markus 7

Ongehoord?

De menigte is bovenmate versteld. Je kunt ook lezen: uit het lood geslagen, uit evenwicht gebracht. Het is alsof je na een tocht op zee aan land stapt. Je moet dan een nieuwe evenwicht vinden.

Waarom zijn ze uit balans? Wat Jezus deed was ongehoord. Ze moeten wel erkennen dat Jezus de Messias is, de verwachte Heiland. Hij heeft alles goedgemaakt. Dat deed Hij toen Hij de wereld schiep. Toen zag de Heere God dat het goed was wat Hij gemaakt had. Dat doet Hij ook als Hij herstelt wat kapot is. Doven horen weer en stommen spreken weer.

Jesaja zegt over de Heere Jezus, de Knecht van de HEERE (50:4-5):

4 De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die onderwijs ontving,

zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken.

Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor,

zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen.

5 De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend,

en Zelf ben Ik niet ongehoorzaam,

Wie onderwijs krijgt, wordt wijs. Die weet het beste te doen op het juiste moment. Jezus is daarvan het beste Voorbeeld. Elke morgen weer opnieuw. Hij gaf het volk onderwijs. Hij was gehoorzaam aan Zijn Vader. Ik kom, zei Hij, om Uw wil te doen (Psalm 40).

Toch wilde zijn volk niet luisteren. Ook dat had Jesaja (6:9) al gezegd:

Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk:

Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen,

en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken (Hand. 28:26)

God roept ook jou om Zijn onderwijs ter harte te nemen. Geef je gehoor?